Jānis Turlajs

1990.g. absolvējis LU Ģeogrāfijas fakultāti.

1990. – 1992.g. – pirmā atjaunotās Latvijas ceļu atlanta galvenais redaktors.

Karšu izdevniecības Jāņa sēta dibinātājs un galvenais redaktors (kopš 1992.g.)
Nozīmīgākās publikācijas: Lielais pasaules atlants, Lielais Latvijas atlants, Latvijas vēstures atlants, Latvijas apdzīvotās vietas.

Paralēli izdevējdarbībai jau 30 gadus veic pētījumus par iedzīvotājiem, Latvijas un pasaules tautsaimniecību un reģionālo attīstību. Pēdējo gadu nozīmīgākie pētījumi: Pievienotās vērtības reģionālā izcelsme, Optimālā skolu tīkla modeļa izveide Latvijā, Latvijas ceļu tīkla kartogrāfiskais izvērtējums, Latvija pasaules valstu rangā pēc iedzīvotāju dzīves līmeņa 20. gs. 30. gados un mūsdienās.