Dr. Jurģis Jansons

Mežzinātņu doktors Jurģis Jansons dzimis 1973. gadā Rīgā. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē ieguvis mežzinātņu bakalaura (1995.) un maģistra (1997.) grādu. 2010. gadā ieguvis mežzinātņu doktora grādu par pētījumu „Lapu koku mežu dabiskā atjaunošanās Latvijā”.

1995. gadā sācis strādāt Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā „Silava”, pētījis lapu koku atjaunošanās gaitu auglīgajās meža ekosistēmās. 1998. gadā sācis strādāt Valsts meža dienesta centrālajā administrācijā par Mežkopības sektora vadītāju. Kopš 1999. gada decembra strādājis akciju sabiedrībā „Latvijas valsts meži” par mežkopības un meža infrastruktūras speciālistu, vēlāk – par meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju.

Kopš 2004. gada strādā LVMI „Silava” par Latvijas nacionālā meža monitoringa vadītāju. Kopš 2007. gada ir institūta direktors un vadošais pētnieks. Kopš 2016. gada ir AS „Latvijas valsts meži” padomes priekšsēdētājs, kopš 2017. gada – LLU viesprofesors mežkopībā. 2015. gadā saņēmis meža nozares gada balvu „Zelta čiekurs”.