Dr. Jurģis Šķilters

Jurģis Šķilters ir LU Datorikas fakultātes proferos un Uztveres un kognitivo sistēmu laboratorijas vadītājs. Viņš ir bijis autors un līdzautors daudziem starptautiskiem pētniecības projektiem, strādājis pētniecisko darbu Eiropā un ASV.

Viņa primārās pētnieciskās intereses ir telpas uztveres un kognitīvie procesi, vizuālā uztvere, formālā semantika, psiholingvistika un topoloģiskā modelēšana. Viņs ir pamatlicējs un galvenais redaktors Baltijas Starptautiskajai kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas gadagrāmatai un ir Kognitīvo zinātņu pētniecības aizsācējs Baltijas reģionā.

This post is also available in: EN