Dr. Juris Binde

Latvijas Mobilais Telefons” SIA prezidents un valdes priekšsēdētājs, Vidzemes Augstskolas profesors.

Dzimis un mācījies Rīgā. 1978. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūta Radiotehnikas un sakaru fakultāti, iegūstot radioelektroniskās aparatūras inženiera konstruktora-tehnologa specialitāti (Dipl.ing, Mg.sc.ing). Zināšanas papildinājis Vācijā, (1990. gadā), Starptautiskajā biznesa institūtā IFL Stokholmā (1995. gadā) un Kolumbijas Universitātē ASV (2000. gadā). Rīgas Tehniskās universitātes Goda doktors (Dr.h.c.) (2006.gads). 2007. gadā pabeidzis Latvijas Universitātes doktorantūru un aizstāvējis promocijas darbu, iegūstot ekonomikas doktora grādu (Dr.oec.) uzņēmējdarbības vadībā.

No 1992. gada “Latvijas Mobilais Telefons” SIA prezidents, no 2004. gada valdes priekšsēdētājs; Vidzemes Augstskolas profesors no 2017.gada. No 1987. līdz 1992. gadam Zinātniski pētnieciskajā institūtā VEF bijis Galvenais tehnologs un Tehnoloģiskās daļas vadītājs. No 1984. līdz 1987. gadam Zinātniskās un tehniskās informācijas nodaļas vadītāja vietnieks un Sistēmu analīzes grupas vadītājs. No 1978.līdz 1984. gadam ražošanas apvienībā VEF ieņēmis amatus no inženiera-konstruktora līdz Sadzīves radioaparatūras Galvenā konstruktora vietniekam.

Juris Binde ir Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas Informācijas un komunikāciju asociācijas (LIKTA) viceprezidents, Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes padomnieku konventu loceklis, Latvijas Zinātnes padomes eksperts.

J.Binde saņēmis apbalvojumus: 2001.gadā LR Valsts apbalvojumu – IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni, 2014.gadā Zviedrijas valsts apbalvojumu – Karalisko Polārzvaigznes ordeni (1.šķiras bruņinieks).

Prezentācijas tēma

Latvijas valstij ir un būs nepieciešama ilgtspējīga izaugsme, tāpēc būtiski ir ielikt pamatus tam, kāda mūsu valsts būs nākamajos 30-50 gados. Viedvalsts ir tā koncepcija, uz kuru jābalsta Latvijas attīstība, tāpēc šobrīd ir svarīgi noteikt, kā tehnoloģiju revolūcija ietekmēs ekonomikas un sabiedrības attīstību.

Jau šobrīd 86% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka dzīvo attīstītā digitālā vidē, tomēr jau tuvāko 20-30 gadu laikā tehnoloģijas nesīs jaunas, iepriekš nebijušas iespējas ikvienā sfērā. Viedas ierīces un risinājumi arvien vairāk iespiedīsies ikdienas procesos, to skaits jau pārskatāmā nākotnē ievērojami pārsniegs cilvēku skaitu. Digitalizācijas process tiešā veidā ietekmēs sabiedrību – dzīvesstilu, dzīves kvalitāti, drošību, mainīs līdz šim pastāvējušo vērtību sistēmu.

Lai gūtu iespējami lielāku vērtību no neizbēgamā tehnoloģiju attīstības progresa, Latvijā ir jāveido un jāattīsta vieda sabiedrība. Šī mērķa sasniegšanai būtiska ir sabiedrības zināšanu līmeņa celšana par digitālo risinājumu lomu, piedāvātajām iespējām efektivitātes un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī izpratne par drošību digitālajā vidē.

Viedas sabiedrības koncepta pamatā ir ideja par ciešu saikni starp tehnoloģiju izstrādātājiem, digitālās infrastruktūras pārvaldītājiem, valsts institūcijām un iedzīvotājiem, lai atbalstītu virzību uz labāku ikdienas dzīvi.