Kaspars Kļaviņš

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas Vad. pētn. p. i., zinātniskais līdzstrādnieks Latvijas Universitātes Korejas studiju centrā un Rīgas Tehniskās universitātes profesors.

Ar Fulbraita programmas finansējumu bijis viesprofesors Rūzvelta universitātē Čikāgā (ASV). Pēc tam strādājis Monaša universitātē Austrālijā kā pētniecības zinātniskais līdzstrādnieks un Daugavpils universitātē (asoc. profesora statusā). Bijis Redingas universitātes Arheoloģijas departamenta (Lielbritānijā) asociētais zinātnieks, Rīgas Juridiskās augstskolas un Minsteres universitātes (Vācijā) viesprofesors. Kā vēstures un starpkultūru menedžmenta profesors K. Kļaviņš strādājis Emirātu Tehnoloģiju koledžā Abū Dabī (Apvienotajos Arābu Emirātos)

K. Kļaviņš ir vienpadsmit zinātnisku monogrāfiju autors, vairāku grāmatu līdzautors un zinātnisku rakstu autors (pastāvīgi raksta zinātniskiem izdevumiem angļu, vācu un franču valodās par orientālistikas un arābistikas, viduslaiku vēstures, jauno laiku ideju vēstures, ģermānistikas, filozofijas, ekoloģijas un muzikoloģijas tēmām.