Dr. iur. Kitija Bite

Rīgas Stradiņa universitātes un Baltijas Starptautiskās akadēmijas docētāja darba tiesībās un pašvaldības tiesībās, kā arī lasa lekcijas par pētnieciskā darba veikšanu jurisprudencē. Ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā (1997) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā un maģistra grādu tiesībās (2003) Latvijas Policijas akadēmijā. Kopš 2013. gada ir tiesību zinātņu doktore (LPA/LU) policijas tiesībās. Vairāk kā 15 gadus strādājusi valsts dienestā Valsts robežsardzē un Latvijas Policijas akadēmijā. Valsts dienests bijis saistīts ar personāla izglītību. Paralēli dienestam bijusi Eiropas Savienības robežaģentūras (FRONTEX) Apmācību nodaļas pastāvīgajā darba grupā Vīnē un Varšavā; vadījusi sauszemes robežapsardzības moduļa izstrādes darba grupu. Bijusi Robežsardzes dienestu nacionālais apmācību koordinators Latvijā un Eiropas Policijas koledžas (CEPOL) projektu nacionālais koordinators. Latvijas Policijas akadēmijā bijusi gan lektore, gan zinātniskā sekretāre, darbojoties Promocijas padomē un Profesoru padomē.

Ilggadēja Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un Latvijas juristu apvienības locekle, brīvprātīgā darbu saistot ar zinātnes popularizēšanu un dažādu projektu vadību par pētnieciskā darba izstrādi. Regulāri vada seminārus Nevalstisko organizāciju namā Rīgā par juridiskiem jautājumiem biedrību un nodibinājumu aktīvistiem.

Zinātniskās intereses – dienesta tiesības, darba tiesības, juridiskā zinātne, pētniecība.

  • bitija@inbox.lv