Dr. Laima Geikina

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesore, ERAF projekta aktivitātes 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalst”, pētniecības projekta “Teoloģijas un prakses mijattiecības ilgtspējīgā starpkultūru un starpreliģiju dialogā” (1.1.1.2/VIAA/1/16/076/) vadošā pētniece un vadītāja.

Publikācijas reliģijas pedagoģijas, audzināšanas, praktiskās teoloģijas, starpkultūru komunikācijas jomās. Tādu starptautisko organizāciju un tīklojumu biedre kā Starptautiskā Reliģiskās Izglītības un Vērtību seminārs (ISREV), Centrālās un Austrumeiropas Ekumēniskas izglītības tīklojums (NELCEE), Eiropas Savienības Baznīcas un Skolas komisija (ICCS). Projekta “Skola2030” eksperte.

  • laima.geikina@lu.lv
  • +371 67034433
  • +371 29410427
  • Latvijas Universitāte, Teoloģijas fakultāte, Raiņa bulv. 19. Rīga, LV-1586

This post is also available in: EN