Dr. Laimute Balode

Izglītība: augstākā (Viļņas Universitāte, 1977)
Akadēmiskais grāds: asociētā profesore (LU 2001, HU 2006)
Zinātniskais grāds: filoloģijas zinātņu doktore (1985)
Pašreizējā nodarbošanās: LU Latviešu valodas institūta vadošā pētniece
Helsinku Universitātes viesprofesore

Darba pieredze:
2001–2018 asociētā profesore Latvijas Universitātē (Humanitāro zinātņu fakultātē)
1996–līdz šim brīdim viesprofesore Helsinku Universitātē (Somijā)
1992–līdz šim brīdim vadošā pētniece LU Latviešu valodas institūtā
1991–1996 docente Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē un Latvijas Kultūras akadēmijā
1977–1991 darbs Valodas un literatūras institūtā, vēlāk Latviešu valodas institūtā.
Zinātniskā darba stāžs – 41 g., akadēmiskā darba stāžs – 39 g.

Cits: 2001–2018 Lituānistikas centra vadītāja (LU)

Svešvalodas: angļu (C1), krievu (C1), somu (B2), vācu (A1), latīņu (A2). Latviešu, lietuviešu – dzimtās valodas.
II. Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē (valodniecība, onomastika):
Kopā ~ 250 publikāciju: 150 zinātniskās (1 monogrāfijas, vairāku vārdnīcu līdzautore) un 100 populārzinātniskās publikācijas.
III. Dalība vairākos LZP un starptautisko pētījumu projektos.
IV. Vairāku zinātnisko žurnālu redakcijas kolēģijas biedre.
Starptautiskās onomastikas zinātņu komitejas (ICOS) biedre.
Somijas-Lietuvas kultūras fonda valdes locekle.
Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas locekle (kopš 2000. g.).

  • laimute.balode@lu.lv
  • laimute.balode@helsinki.fi

This post is also available in: EN