Dr. Laura Mančinska

Prezentācijas tēma

Grafu izmorfisma jēdziens kvantu informātikā.

Pēdējos 50 gados relāciju struktūru pētniecība ir attīstījusies par plašu nozari, kas ietver kombinatoriku, optimizāciju, algebru un matemātisko loģiku. Šajā nozarē grafu izomorfisma problēma un ar to saistītā hierarhija spēlē centrālu lomu. Šajā darbā mēs ieviešam jaunu, sistemātisku veidu kā definēt un pētīt uz grafu izomorfismu balstītas relācijas. Mūsu piegājiens ne tikai sniedz vienotu veidu, kā lūkoties uz jau iepriekš pētītām grafu relācijām (frakcionālais izomorfisms, grafu ekvivalence), bet arī ļauj definēt jaunas relācijas. Piemēram, izmanotojot mūsu nelokālo spēļu piegājienu, ir iespējams definēt grafu izomorfisma versijas, kas ir balstītas uz dažādām fizikas teorijām.

Šis pētījums ir veikts sadarbībā ar A. Atserias, D.E. Roberson, R. Šamal, S. Severini and A. Varvitsiotis.

This post is also available in: EN