Dr. iur. Lauris Rasnačs

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzējs, zvērināts advokāts un profesionālais patentpilnvarnieks preču zīmju lietās.

2010.gadā Latvijas Universitātē aizstāvējis promocijas darbu “Jurisdikcija un tās noteikšana civiltiesiska rakstura lietās”, vairāku zinātnisku publikāciju autors par civilprocesa, komerctiesību, šķīrējtiesas procesa, intelektuālā īpašuma un konkurences tiesību jautājumiem, uzstājies vairākās Latvijas un starptautiskās konferencēs, vairāku zinātnisku konferenču referents, kā arī ir vairāku normatīvo aktu regulējuma izstrādei un pilnveidošanai izveidotu darba grupu dalībnieks.

Referāts: Pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošanas paplašināšana civilprocesā.