Dr. Leonīds Ribickis

1970.gadā saņēmis inženiera grādu Rīgas Tehniskajā universitātē (Elektrotehnikas fakultātē), savukārt 1980.gadā kļuvis par tehnisko zinātņu kandidātu. 1994.gadā ieguvis inženierzinātņu habilitētā doktora diplomu un no 2007.gada ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis.

No 1970.-1975.gadam strādājis par inženieri un pētnieku Rīgas Vagonbūves rūpnīcā. Laika posmā no 1975.-1979.gadam studējis Rīgas Politehniskā institūta aspirantūrā, kur vēlāk 1980.gadā kļuvis par vecāko pasniedzēju, 1983.gadā par docentu un 1994.gadā par profesoru elektriskajā piedziņā un energoelektronikā. Kopš 2001.gada viņš ir Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta direktors. 2000.gadā tika ievēlēts par RTU zinātņu prorektoru, bet kopš 2011.gada ir Rīgas Tehniskās universitātes rektors.

Prof.L.Ribickis ir autors vai līdzautors vairāk nekā 420 publikācijām savās zinātnes nozarēs, tai skaitā 20 monogrāfijām un 77 patentiem.

Prezentācijas tēma “Latvijas Tehnoloģiskās attīstības perspektīvas”

Prezentācijā tiks apskatītas inženierzinātņu nozaru jaunāko tehnoloģiju attīstības tendences tuvākajos 20-30 gados. Īpaša vērība tiks veltīta elektronikas, datortehnikas un robotizācijas attīstībai dažādās tautsaimniecības nozarēs, it īpaši enerģētikā un transportā.

  • leonids.ribickis@rtu.lv
  • +371 67089300
  • Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658