Līga Lejiņa

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre kopš 2015.gada oktobra. Darbu Izglītības un zinātnes ministrijā uzsākusi 2011.gadā kā Valsts sekretāra vietniece – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore, 2015.gadā bijusi atbildīga par Latvijas ES prezidentūru – izglītības, jaunatnes, sporta, kosmosa un pētniecības jomām. Pēc izglītības pedagogs, savu profesionālo darbību sākusi 1997.gadā Valsts izglītības attīstības aģentūrā, kurā bijusi atbildīga par dažādiem finanšu instrumentiem, ES struktūrfondiem, kā arī izglītības un mobilitātes programmām.