Mag. iur. Agris Bitāns

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektors ar vairāk nekā 20 gadu stāžu. Zvērināts advokāts ar praktisku juridisku pieredzi vairāk nekā 25 gadi. Vairāku publikāciju, t.sk., Civillikuma Saistību tiesību daļas un Satversmes 8.nodaļas komentāru līdzautors. Kopš 2004.gada sniedz ziņojumus Eiropas deliktu un apdrošināšanas tiesību centrā (ECTIL) Vīnē par deliktu tiesību attīstību Latvijā.
Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis no 2008.gada līdz 2014.gadam. Kopš 2006.gada Starptautiskās intelektuālā īpašuma aizsardzības organizācijas (AIPPI) Latvijas nacionālās grupas valdes priekšsēdētājs.

Referāts: Civilprocesuālie instrumenti ļaunprātīgas maksātnespējas novēršanai

Referāts ir veltīts iespējām, kā esošā normatīvā regulējuma ietvaros un izmantojot spēkā esošo Civilprocesa likumu, varētu mazināt ļaunprātīgus maksātnespējas procesus, kuru rezultātā tiek nepamatoti aizskartas kreditoru, t.sk., valsts budžeta intereses, kā arī tiek mazināta uzticība tiesu varai. Uz prakses pamata tiks sniegts uzskaitījums aizdomīgām darbībām maksātnespējas procesā, kurām būtu pamats pievērst uzmanību tiesām, kā arī norādītas tiesu iespējamās darbības ļaunprātīgas maksātnespējas novēršanai. Tāpat tiks sniegti ieteikumi maksātnespējas procesa uzlabošanā, tajā skaitā, arī Civilprocesa likuma papildināšanai.

  • agris.bitans@lu.lv