Dr. Maija Burima

Daugavpils Universitātes (DU) studiju un zinātņu prorektora p.i., DU profesore, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle. Zinātniskās intereses: 20.–21. gs. latviešu literatūras vēsture, Baltijas – Ziemeļvalstu literārie kontakti, modernisms un modernitāte, literārie žanri, hibriditāte, diaspora. 2 monogrāfiju un vairāk kā 200 publikāciju autore, tostarp izdevumos, kas iekļauti Web of Science un SCOPUS datu bāzēs. Latvijas Rakstnieku savienības biedre (no 2016).

DU Humanitārās fakultātes dekāne (2013 – 2017), Literatūrzinātnes promocijas padomes priekšsēdētāja (2015 – šobrīd), DU doktora studiju programmas „Literatūrzinātne” direktore (2012 – šobrīd). Žurnāla “Comparative Studies” un zinātnisko rakstu krājuma „Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas” galvenā redaktore.

  • maija.burima@du.lv
  • +371 29789096
  • +371 65425452,
  • Daugavpils Universitāte, Vienības iela 13, Daugavpils, LV–5400

This post is also available in: EN