Dr. Maija Kūle

Filozofe, Dr. habil. phil., profesore, LU Filozofijas un socioloģijas institūta direktore, vadošā pētniece, LZA akadēmiķe un Eiropas zinātņu un mākslu akadēmijas īstenā locekle, Pasaules Filozofijas biedrību federācijas (FISP) CD divu komiteju locekle, LU Vēstures un filozofijas fakultātes filozofijas doktora studiju programmas vadītāja, LU profesoru padomes priekšsēdētāja filozofijā, nodarbojas ar fenomenoloģiskajiem pētījumiem, 6 monogrāfiju autore, vairāk nekā 150 zinātnisko rakstu autore, 12 raksti starptautiskajā izdevumā “Analecta Husserliana”, lasījusi lekcijas par fenomenoloģiju un Eiropas kultūrformām Indijā, Vjetnamā, Taivānā, Turcijā, Ķīnā.

Trīs zvaigžņu ordeņa komandiere (III šķira), Feliksa Lielās balvas laureāte, LZA Celma balvas laureāte zinātnē, H2020 projektu eksperte zinātnes ētikā, COST eksperte.

  • maija.kule@lu.lv
  • +371 67034520
  • LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulv. 4, Rīga, LV-1050

This post is also available in: EN