Dr. Māra Grudule

IZGLĪTĪBA
1995 Dr. philol.

DARBS
kopš 2008 Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore
kopš 2002 pētniece Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā

PĒTNIECĪBA
2013-2018 Geschichte der baltischen Schriftkultur. Diskurse und Genres”, Igaunijas Zinātņu akadēmijas Underes un Tuglas Literatūras centra un Tartu universitātes projekts, dalībniece
2016-2020 The Music Repertoire of the Society of Jesus in the Polish-Lithuanian Commonwealth (1565–1773), Varšavas Universitātes projekts, dalībniece

PUBLIKĀCIJAS
M.Grudule. Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos. [monogrāfija]. Rīga: LU LFMI, 2017.
Kopējais skaits:
Monogrāfisko rakstu autore un rakstu krājumu sastādītāja: 6
Zinātniskie raksti: 75

PAPILDUS

Sešu doktora disertāciju vadītāja.

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle (kopš 2016), Baltijas Studiju asociācijas locekle (kopš 1998), Emblemu pētniecības biedrības locekle (kopš 2015), Himnologu biedrības locekle (kopš 2016).

Zinātniskās intereses: Baltijas vācu kultūra un literatūra; Latviešu literatūras vēsture no 16. līdz 18. gadsimtam.

This post is also available in: EN