Dr. Mārcis Auziņš

Pēc profesijas fiziķis, šobrīd Latvijas Universitātes profesors un Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs. No 2007. gada līdz 2015. bijis Latvijas Universitātes rektors. Strādā kvantu fizikas jomā un ir vairāk nekā simts zinātnisko rakstu, kas publicēti pasaules vadošajos fizikas žurnālos, un vairāku simtu konferenču ziņojumu autors. Kopā ar kolēģiem no Rīgas un Bērklijas uzrakstījis divas monogrāfijas, kas izdotas Cambridge University Press un Oxford University Press izdevniecībās un abas ir piedzīvojušas atkārtotus izdevumus. Karjeras laikā dzīvojis un strādājis dažādās valstīs – Ķīnā un Taivānā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Anglijā, Izraēlā un Vācijā.

Prezentācijas tēma

Koherento procesu atomos pētniecība Latvijā

Atomu mijiedarbības ar gaismu, sākumā izmantojot tradicionālos gaismas avotus, bet vēlāk lāzera starojumu, izpēte Latvijā starptautiski atzītā līmenī iesākās pēc 2. pasaules kara lielā mērā pateicoties Ludviga Jansona un viņa skolnieku darbiem. Vēlāk tā attīstījās dažādos virzienos, viens no kuriem ir koherento procesu izpēte atomos lāzera starojuma iedarbības rezultātā, pastāvīgo elektriskā un magnētiskā lauka klātbūtnē. Šobrīd šis virziens aktīvi un sekmīgi attīstās Latvijas Universitātes Lāzeru Centrā. Referātā tiks iezīmēti pēdējo gadu sasniegumi šajā virzienā, parādīta pašreizējās pētniecības attīstība un apspriestas nākotnes perspektīvas.

Latvijas Formula 2050

Sākot ar 2017. gada rudeni, Latvijas Universitāte kopā ar saviem sadarbības partneriem Luminor, Latvijas SEB banku un Latvijas Mobilo Telefonu organizēja divu forumu ciklu – Latvijas Formula 2050, kuru mērķis bija analizēt gan iekšzemes, gan starptautiskos faktorus, kas ietekmēs mūsu valsts un sabiedrības attīstību nākamos trīsdesmit gadus. Šī ambiciozā mērķa sasniegšanā savu ieguldījumu devuši daudzi Latvijas akadēmiskās vides līderi, veiksmīgi uzņēmēji un vadoši ekonomisti. Arī šobrīd un agrāk aktīvi politiķi, tai skaitā iepriekšējo gadu valsts vadītāji. Referāts saturēs galvenos secinājumus, kuri ir izkristalizējušies šo forumu laikā.