Dr. Māris Kūlis

Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks. Viņa pētniecisko interešu lokā ir filosofija (hermeneitika, komunikācijas filosofija, sociālā filosofija), politikas zinātnes, kā arī starpkultūru attiecības un mūsdienu islāmisms, džihādisms un terorisms. Viņš ir publicējis augstu novērtētu grāmatu par teroristisko organizāciju “Islāma valsts” (“Terorisma krustugunīs. Islāma valsts”, Rīga: LU FSI, 2018, 515 lpp.), kā arī zinātniskos un populārzinātniskos rakstus par šo tematu. Māris Kūlis ir saņēmis Latvijas Universitātes oficiālu atzinību par šīs grāmatas izcilību. Par šo tematu viņš ir uzstājies gan ar akadēmiskām, gan neakadēmiskām lekcijām, kā arī kā eksperts piedalījies tiesas procesā. Māris Kūlis ir aizstāvējis doktora grādu filosofijā ar darbu “Patiesības izpratnes izmaiņas: vēsturiski komunikatīvais modelis”, kurā analizēja patiesības jēdzienu un sensus communis lomu patiesības izpratnē. Viņa zinātniskie raksti ir publicēti 5 valodās, tostarp vācu, krievu un ķīniešu. Pēdējos gados viņš ir piedalījies Latvijas un Eiropas finansētos projektu izstrādē, piemēram, interaktīvais, digitālais projekts “Latvijas filosofs(-e): virtuālais modelis”, 4 institūtu sadarbības projekts “Kultūru migrācija Latvijā”, u.c.

  • maris.kulis@lu.lv
  • +371 28385810
  • LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulv. 4, Rīga, LV-1050

This post is also available in: EN