Mārtiņš Zemītis

Mārtiņš Zemītis pašlaik strādā Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā kā ekonomikas padomnieks un Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības procesa – Eiropas Semestra – referents. Ieguvis bakalaura grādu starptautiskajās attiecībās no Stanforda universitātes (ASV) un maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās no Rīgas Juridiskās augstskolas (Latvijā), viņš ir strādājis virknē nacionālo institūciju, ieskaitot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, LR Saeimu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, starptautisko institūciju, ieskaitot Eiropas Parlamentu,

Pasaules Banku un Pasaules Tirdzniecības organizāciju, kā arī Latvijas un ASV diplomātiskajās pārstāvniecībās. Viņš ir bijis pētniecības asistents Hūvera institūtā (ASV) un pētnieks Breizenosas koledžā Oksfordas universitātē (Lielbritānija). Viņa intelektuālās intereses aptver starptautiskās tirdzniecības un investīciju plūsmas, globalizācijas ietekmi uz ekonomiku, firmu un valstu konkurētspēju, izglītības, pētniecības un inovāciju politiku, kā arī daudzgadu budžeta procesu.

This post is also available in: EN