Dr. Modra Murovska

Pašreizējais amats: asociētā profesore, vadošā pētniece, Rīgas Stradiņa universitātes A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta direktore, kopš 2012. gada Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle.

Pētniecības aktivitātes: Viņas zinātniskās intereses ir – virusoloģija; persistentas vīrusu infekcijas un to saistība ar cilvēka patoloģijām; vīrusu infekciju iesaiste hronisku iekaisīgu un autoimūnu slimību patoģenēzē; vīrusu infekciju nozīme vēža attīstībā. Viņa ir publicējusi vairāk nekā 150 oriģinālus rakstus, 6 apskata rakstus un vienu monogrāfiju. 2000.gadā M.Murovska ieguvusi Amerikas mikrobioloģijas biedrības Morisona Rogosa balvu. Viņa ir vadījusi 9 aizstāvētus promocijas darbus, vada 6 doktorantūras projektus, bija un ir galvenais pētnieks vairākos reģionālos un starptautiskos projektos. Pašlaik viņa ir COST akcijas CA15111 (Mialģiskais encefalomielīts/hroniskais noguruma sindroms) vadības komitejas priekšsēdētāja. M.Murovska ir nacionālo un starptautisko profesionālo apvienību biedre, regulāri piedalās zinātniskās sanāksmēs, konferencēs un kongresos.

Prezentācijas tēma:

“Persistentu vīruss infekciju iesaiste nervu sistēmas slimību attīstībā.”

Pētījums ir veltīts tādu vīrusu infekciju izpētei, kas piedalās jeb iesaistās neinfekciozu slimību attīstībā.

Beta-herpesvīrusi (HHV-6 un HHV-7) pēc primāras infekcijas var saglabāties snaudošas jeb latentas infekcijas formā visas dzīves garumā, taču to ietekme uz cilvēka veselību nav pietiekami izpētīta, kā arī nav noteikti faktori, kas provocē vīrusa reaktivāciju. Tā kā vīruss pastāvīgi var atrasties arī nervaudos, tika pētīta persistējošas herpesvīrusu infekcijas iesaiste nervu slimību (encefalopātijas, fibromialģijas un mialģiskās encefalopātija/hroniskā noguruma sindroma – ME/CFS) attīstībā. Gan fibromialģijas, gan ME/CFS pacientu biežāk konstatēta persistenta HHV-6 un HHV-7 infekcija un tās aktivācija. Arī encefalopātijas gadījumā smadzeņu audos biežāk noteikti beta-herpesvīrusu infekcijas marķieri un parādīts, ka HHV-6 visvairāk izmaina smadzeņu baltās vielas rajonus, kur lokalizējas neiroglijas šūnas, ieskaitot oligodendrocītus. Tos izmainot, vīruss ietekmē nervu impulsu pārvadi. Pētot mialģisko encefalomielītu/hroniskā noguruma sindromu, pirmo reizi parādīts, ka HHV-7, līdzīgi kā HHV-6, var integrēties šūnas genomā, kā rezultātā infekcija var tikt pārmantota vertikāli no paaudzes paaudzē.

  • modra.morovska@rsu.lv