Dr. Modris Greitāns

Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais direktors, vadošais pētnieks Modrim Greitānam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze pētniecībā saistībā ar viedās elektronikas risinājumiem, iegultām un kiberfizikālām sistēmām, inovatīvu risinājumu pielietojumiem.

2014.-2017. gados Modris vadīja Valsts pētījumu programmu IKT jomā “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS), kurā būtiska sadaļa veltīta viedu iegultu kooperatīvu sistēmu tehnoloģiju attīstībai.

Modris ir piedalījies 18 starptautisko pētniecības projektu īstenošanā, tajā skaitā šobrīd ir Latvijas partnera daļas vadītājs ES „Apvārsnis2020” programmas projektos „Autodrive”, kas veltīts pašbraucošu transportlīdzekļu tehnoloģiju attīstīšanai, kā arī ENACT, kas veltīts uzticamai un viedai darbībai lietu interneta sistēmās, kā arī FlagERA programmas projektā “Convergence”, kas saistīts ar valkājamu viedu sensoru sistēmu attīstību nakotnes medicīnas pielietojumiem.

1990. gadā M. Greitāns absolvējis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Fizikas specialitāti. 2000. gadā ieguvis datorzinātņu doktora grādu, 2007.gadā ievelēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli. Vairāk kā 90 zinātnisko publikāciju un 8 patentu autors.