Dr. Indriķis Muižnieks

Profesors Indriķis Muižnieks (dzimis 1953.gadā) ieņem Latvijas Universitātes rektora amatu kopš 2015.gada. Pēc promocijas bioloģijā (Maskava, Krievija, 1980.gads) viņš turpināja akadēmisko un pētniecisko karjeru Latvijas Universitātē kā vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, docents, Mikrobioloģijas un imunoloģijas profesors, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedras vadītājs, Bioloģijas fakultātes dekāns, Zinātņu prorektors.

Ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja un Aleksandra fon Humbolta fonda stipendijām Dr. Muižnieks ir guvispieredzi Rēgensburgas, Ķelnes un Erlangenes-Nirnbergas universitātēs Vācijā. Viņa pētījumu loks ietver rekombinanto mikroorganismu ģenētiku un fizioloģiju; nespecifisko imunomodulatoru ietekmi uz somatisko cilmes šūnu diferenciāciju.

Dr. Muižnieks Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis. Viņš ir piedalījies Eiropas Savienības Zinātniskās un tehniskās pētniecības konsultatīvās komitejas (EU CREST) darba grupās; Eiropas Zinātnes Foruma organizācijas komitejā, darbojies kā nacionālais eksperts Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē (EFSA).

Dr. Muižnieks ir Latvijas Zinātnes padomes Zinātniskās ekspertīzes komisijas priekšsēdētājs. Viņš ir piedalījies Latvijas Universitātes doktora studiju programmas restrukturizācijā, organizējis doktorantūras skolas un starpdisciplināros projektus.

Dr. Muižnieks ir publicējis aptuveni 140 zinātnisko rakstus starptautiski recenzētos žurnālos, piedalījies vairāk kā 90 konferencēs.

Prezentācijas temats

Precīzijas izglītība. Personība klasē 2050.

Vairums šodienas profesiju nākotnē nebūs vispār vai kļūs citādas. Būs daudz profesiju, kas saistītas ar mākslīgo intelektu, jaunām nano un šūnu tehnoloģijām; cilvēks dzīvos ilgāk, līdz ar to varēs arī ilgāk mācīties – ja vien dzīves kvalitāte būs atbilstošā līmenī. Profesijas būs daudzpusīgas un mainīgas, un gatavošanās kādai profesijai būs nepārtraukts, varbūt pat mozaīkveida process – vienas dienas kursi, lai iegūtu darbu uz mēnesi. Iegūstamās kvalifikācijas izglītībā kļūs personalizētas, precīzi pielāgotas katram konkrētajam gadījumam.

Lielās idejas un vērtības, universālo prasmju apguve būs nozīmīgākas nekā jebkad agrāk, lai precīzijas izglītības mozaīkas pasaulē nepazustu personība. Audzināšana būs izglītības kodols. Internets un virtuālā realitāte veidos nākotnes izglītības ātrās ēdināšanas pelnošo ķēdi. Universitātes noderība būs mērāma ar sabiedrības, zinātnes un kultūras attīstību, kam pamatā būs personību zīmolu un nišas produktu kvalitāte, spēja veidot izcilības klases. Latvijas 2050 formula nav iespējama bez šādas universitātes, bet tās izveide pasaules konkurencē ir milzu izaicinājums.