Dr. Raivis Bičevskis

Filozofijas studijas Latvijas Universitātē, Vestfāles Vilhelma Universitātē Minsterē (Vācija) un Johanesa Gūtenberga Universitātē Maincā (Vācija). Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas un ētikas nodaļas vadītājs, Latvijas Universitātes Humanitāro un izglītības zinātņu padomes priekšs. vietnieks, Vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks, apt. 80 zinātnisko publikāciju autors, nolasījis referātus apt.

50 zinātniskās konferencēs. Latvijas Zinātņu padomes humanitāro un sociālo zinātņu eksperts filozofijā, starpt. Martina Heidegera Biedrības (Meskirhe, Vācija) biedrs, pētnieciskās intereses saistītas ar vācu filozofiju, J. G. Hāmaņa un J. G. Herdera filozofisko mantojumu, 20. gadsimta filozofiju (M. Heidegers, eksistences filozofija, fenomenoloģija, hermeneitika), humanitāro zinātņu teorijām un metodoloģiju, zinātnes un kultūras vēsturi. Eiropas Zinātņu un Mākslu akadēmijas un Latvijas Zinātņu padomes veicināšanas balvas laureāts (2009).

  • raivis.bicevskis@lu.lv
  • + 371 67034769
  • LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Filozofijas un ētikas nodaļa, Aspazijas bulvāris 5, Rīga, LV-1050

This post is also available in: EN