Dr. Regīna Kvašīte

(1962). Dzimusi Latvijā, 1985. g. beigusi Latvijas Universitāti. 1996. g. filoloģijas zinātņu doktora grāds Latvijas Universitātē (1997. G. nostrificēts humanitāro zinātņu doktora grāds Lietuvā).
1984.-2003. strādājusi LZA Valodas un literatūras institūtā (vēlāk Latviešu valodas institūts), 2007. Vestfāles Vilhema Universitātē (Minstere, Vācija), 2008.-2011. Vītauta Dižā Universitātē (Kauņa, Lietuva). Kopš 1992. g. Šauļu universitātē (ŠU, Lietuva). 2005.-2007. ŠU Humanitārās fakultātes prodekāne, kopš 2016. ŠU Senāta locekle.

Zinātnisko interešu jomas: Stilistika. Terminoloģija. Sociolingvistika. Etnolingvistika. Ģeolingvistika. Onomastika. Valodu kontakti. Tulkošanas teorija un prakse. Lietuvā un Latvijā izdotu mācību grāmatu, terminu vārdnīcu, zinātnisku rakstu krājumu autore un līdzautore. Stažējusies Lituānistikas pētniecības un studiju centrā (Lithuanian Research and Studies Center) Čikāgā, ASV.
Ir starptautisku zinātnieku organizāciju International Society for Dialectology and Geolinguistics (SIDG), International Council of Onomastics Sciences (ICOS) biedre.

Saņēmusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (2009.) un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas (2016.) Atzinības rakstus, Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijas godazīmi „Lietuvas diplomātijas zvaigzne” (2012.). Kopš 2002. Šauļos vada asociāciju Baltų centras.

  • kvasyte@hu.su.lt
  • +370 656 20597
  • P. Višinskio g. 38, Šiauliai LT-76352

This post is also available in: EN