Dr. Reinis Balmaks

Dr. Reinis Balmaks strādā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Intensīvās terapijas nodaļā un māca medicīnas studentus Rīgas Stradiņa universitātē. Dr. Balmaks ieguva ārsta grādu RSU 2007. gadā. Pēc medicīnas studijām viņš izgāja pediatrijas rezidentūru Bērnu slimnīcā Rīgā, bet vēlāk stažējās bērnu intensīvajā terapijā Sentluisas Bērnu slimnīcā, ASV, un Greitormondstrītas Bērnu slimnīcā, Lielbritānijā.

2014. gadā Dr. Balmaks RSU ieguva medicīnas doktora zinātnisko grādu. Šobrīd viņa pētnieciskās intereses ir saistītas ar bērnu intensīvās terapijas epidemioloģiju un iznākumu analīzi, kā arī ar tehnoloģijām uzlabotu medicīnas izglītību. Dr. Balmaks pēta gan efektīvākus veidus kā uzlabot mācību pieredzi simulāciju laikā, gan izmanto simulācijas kā vidi klīniskiem pētījumiem.

  • reinis.balmaks@rsu.lv

Prezentācijas tēma

Simulāciju loma bērnu vecuma pacientu drošības uzlabošanā

Ziņojumā “Simulāciju loma bērnu vecuma pacientu drošības uzlabošanā” Dr. R. Balmaks pārskatīs stimulācijās balstīto apmācību izmantošanas vēsturi un pašreizējo pielietojumu pediatrijā Latvijā. Ziņojumā tiks atspoguļotas iespējas simulācijas izmantot kā vidi gan klīniskajā, gan pedagoģiskajā pētniecībā. Tiks prezentēti dati no visu Latvijas aptveroša pētījuma, kur, izspēlējot četrus vienādus scenārijus, 16 neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļās tika izvērtēta institucionālā gatavība sniegt akūtu palīdzību kritiski slimiem bērniem. Ar piemēriem tiks ilustrēta jaunu pedagoģijas metožu ieviešana un pētīšana, ieskaitot autora paša pieredzi, esot pētījuma objektam “transatlantiskās telesimulācijās”.