Dr.iur. Ringolds Balodis

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors, 12.Saeimas deputāts.