Dr. Ruta Galoburda

Profesore, Dr. sc. ing. Ruta Galoburda strādā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātē. Viņa ir Valsts pētījumu programmas “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)” (2014.–2018.) vadītāja un bija darba pakas WP4 vadītāja Eiropas septītā ietvara programmas projektā “Tauriņziežu audzēšanas veicināšana Eiropā proteīna nodrošināšanai pārtikā un lopbarībā ilgtspējīgas lauksaimniecības apstākļos (EUROLEGUME)” (2014.–2017.).

R. Galoburdas zinātniskā darbība saistīta ar pārtikas kvalitātes nodrošināšanu, pārtikas pārstrādes procesu ietekmes novērtēšanu uz bioloģiski aktīvajiem savienojumiem un produktu reoloģisko īpašību izpēti. Viņas pētījumu rezultāti publicēti vairāk nekā 100 zinātniskos rakstos. Viņa ir astoņu mācību grāmatu līdzautore.