Dr. Rūta Muktupāvela

Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, Latvijas Zinātnes padomes locekle, Latvijas Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas priekšsēdētāja, Latvijas pārstāve UNESCO Starpvaldību komitejā kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai, LKA profesore, vairāk nekā 50 zinātnisko publikāciju kultūras teorijas, etnoloģijas un folkloristikas jomā autore.

Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon 2020 projekta “Critical heritages: performing and representing identities in Europe. CoHERE’’ (2016–2019) Latvijas sekcijas vadītāja. Valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūras tradīciju ilgtspēja inovatīvā vidē. Habitus” (2014–2017) vadītāja. Starptautisko pētniecības organizāciju locekle: Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore (SIEF), European Association of Social Anthropologists
(EASA), International Sociological Association (ISA) u.c. Zinātniskā žurnāla “Studies in Folklore and Ethnology: Traditions, Practices and Identities” (Lexington Books) redkolēģijas locekle.

Lietuvas Kultūras pētījumu institūta žurnāla “Lietuvos kultūros tyrimai” redkolēģijas locekle. Soliste tradicionālajā mūzikā balstītos muzikālajos projektos (“Iļģi. Rainis. Spēlēju, dancoju” (2002), “Kaza kāpa debesīs” (2003)) un koncertos, kopā ar grupu “Iļģi” un Valdi Muktupāvelu ir uzstājusies Latvijā un ārzemēs. Soliste multidisciplinārā mūzikas, vizuālo mediju, dzejas un dabas zinātņu projektā “Dabas koncertzāle” (2007–2013).

  • ruta.muktupavela@lka.edu.lv
  • + 371 67140175
  • Latvijas Kultūras akadēmija, Ludzas 24, Rīga LV-1030

This post is also available in: EN