Dr. Sandra Poikāne

Ezeru bioloģe, strādājusi Latvijas Vides aģentūrā, veicot ezeru monitoringu sākot ar 1993. gadu. Kopš 2004. gada strādā Eiropas Savienības Kopīgajā pētniecības centrā, vada Eiropas Savienības valstu ekoloģisko novērtēšanas sistēmu harmonizēšanu, kā ari piedalās citus projektos saistībā ar ūdeņu novērtēšanu un pārvaldi.  Vairāk kā 30 rakstu autore, pētījumu loks ietver dažādus pielietojamās ūdeņu ekoloģijas aspektus.

Prezentācijas tēma

Kā novērtēt Eiropas ūdeņu ekoloģisko kvalitāti: zinātnes un prakses mijiedarbība

Eiropas ūdeņu politika izvirza ambiciozu mērķi – panākt „labu” ūdeņu stāvokli visām upēm, ezeriem un piekrastes ūdeņiem. Pirmais solis uz šo mērķi ir ekoloģisko novērtēšanas sistēmu izstrāde un harmonizēšana jeb interkalibrācija – projekts ar mērķi harmonizēt dalībvalstu viedokļus par ekoloģisko klasifikāciju. Darba sākumā, dalībvalstīm vēl pārsvarā nebija izstrādātas ekoloģiskās kvalitātes shēmas, trūka bioloģisko datu un pat izpratnes, kā sākt un veikt šo darbu, līdz ar to projekts ne tikai harmonizēja, bet radīja ekoloģiskas novērtēšanas sistēmas Eiropas mērogā. Darba rezultāts ir 300 harmonizētas upju, ezeru un piekrastes ūdeņu novērtēšanas sistēmas, kas ir balstītas zinātnē, ieviestas praksē un nostiprinātas likumdošanā. Unikāls ir fakts, ka 28 valstis atradušas veidu, kā vienoties par ūdeņu stāvokļa vērtējumu gan teorētiski (direktīva, vadlīnijas), gan praktiski – veidojot kopīgas datu bāzes, veicot datu analīzi un interpretējot rezultātus. Sadarbība panākta ne tikai starp dažādu valstu zinātniekiem, bet starp politiķiem un valdībām, ļaujot iekļaut bioloģisko rādītāju kritērijus Eiropas Savienības likumdošanā. Būtiska bija kompromisu panākšana starp valstu interesēm (atšķirīgi ģeogrāfiski apstākļi, dažādi ūdeņu tipi, dažādas monitoringa metodes uc.) un Eiropas Komisijas politiku (nepieciešams panākt vienotu izpratni par labu stāvokli). Arī citas valstīs un reģionos vērojama pāreja uz holistisku pieeju, vērtējot ūdeņus ekosistēmas aspektā (ASV, Austrālija, Jaunzēlande), tomēr līdz šim vēl nav izstrādāti / ieviesti likumdošanā ekoloģiski vērtēšanas kritēriji. Eiropas Savienība ir piemērs – gan kā veidot zinātniski pamatotu un loģiski skaidru ezeru novērtēšanas shēmu, gan kā realizēt valstu sadarbību un lēmumu pieņemšanu.

This post is also available in: EN