Dr. iur. Sanita Osipova

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras profesore, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece.

Referāts: Latvijas Republikas konstitucionālā identitāte.