Dr. Signe Mežinska

Signe Mežinska ir Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore. Ieguvusi maģistra grādu filozofijā (LU), MSc grādu bioētikā (Union Graduate College, ASV) un socioloģijas doktora grādu veselības un slimības socioloģijā (RSU). Kopš 2016. gada arī LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece. Pētnieciskās intereses – biomedicīnas pētījumu ētika, reprodukcijas ētika, biotehnoloģiju ētiskie aspekti, ārsta un pacienta attiecības, medikamentu reklāmas ētiskie aspekti, zāļu pieejamība. Vairāk kā 20 publikāciju autore.

S. Mežinska šobrīd ir UNESCO Starptautiskās bioētikas komitejas priekšsēdētāja vietniece, LU Akadēmiskās ētikas komisijas priekšsēdētāja, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonda Medicīnisko un biomedicīnisko pētījumu Ētikas komitejas priekšsēdētāja vietniece. Aktīvi darbojas kā Eiropas komisijas H2020 projektu ētikas eksperte un PVO ētikas eksperte.

Prezentācijas tēma:

“Ar pacientu drošību saistītie atgadījumi: vai un kā informēt pacientu?”

Eiropas Komisijas dati liecina, ka 8-12% pacientu ārstēšanās laikā stacionārā gūst kaitējumu. Pacientu drošības uzlabošana ietver ne tikai situācijas analīzi, nenosodošu ziņošanas sistēmu ieviešanu, riska situāciju atpazīšanu un drošas ārstniecības organizatoriskos aspektus, bet arī jautājumus par pacientu informēšanu. Komunikācija ar pacientiem ietver ne vien pienākumu sniegt objektīvu un saprotamu informāciju, piemēram, par risku saslimt ar veselības aprūpē iegūtajām infekcijām un pacientu iespējām ziņot par novērotajiem ar pacientu drošību saistītajiem atgadījumiem, bet arī individuālu komunikāciju gadījumos, kad pacients ir guvis kaitējumu. Latvijā šobrīd nav vadlīniju, kuras noteiktu prasības komunikācijai ar pacientu šādos gadījumos. Referātā tiks analizēta citu valstu pieredze šajā jomā (piemēram, Lielbritānijas “duty of candour” pieeja) un piedāvāti iespējamie risinājumi Latvijas situācijā.

  • signe.mezinska@lu.lv