Dr. Skaidrīte Dzene

Skaidrītei Dzenei ir doktora grāds agrārajā ekonomikā un bakalaura grāds pārtikas zinībās. 2014. gadā viņa aizstāvēja doktora disertāciju ar pētījumu par ilgtspējīga pārtikas patēriņa perspektīvām Latvijā. Autorei ir piecu gadu pieredze pedagoģiskajā darbā, pasniedzot lekcijas makroekonomikā, mikroekonomikā, mārketingā un tūrismā. Viņa ir strādājusi kā apmācību vadītāja lauku jauniešu organizācijās Latvijā un Eiropā. S. Dzene ir 10 zinātnisko publikāciju autore ar pētniecības interesi ilgtspējīga patēriņa un patērētāju uzvedības jautājumos.

2015. gadā Skaidrīte Dzene izveidoja bioloģiski sertificētas kosmētikas zīmolu Anne Nature, kā produkcija tiek ražota Latvijā, bet pārsvarā eksportēta uz Turciju. Viņas akadēmiskās zināšanas ilgtspējīga patēriņa jomā palīdz izveidot sociāli un ekoloģiski atbildīgu starptautisku uzņēmējdarbību.