Dr. Solvita Olsena

Pacientu drošības sistēmas attīstības iespējas Latvijā: tiesiskie aspekti

Viens no pacientu drošības sistēmas stūrakmeņiem ir tās tiesiskais ietvars. Tiesību normās ir jānosaka kārtība, kas nepieciešama, lai varētu sasniegt sistēmas mērķus un izpildīt uzdevumus pēc iespējas precīzāk un efektīvāk. Latvijas tiesību aktos jau šobrīd ir virkne normu, kuras reglamentē dažādus pacientu drošības sistēmas elementus, tomēr jāatzīst, ka tiesību aktu izpēte un prakses piemēri atklāj būtiskus tiesiskā regulējuma trūkumus. Tāpēc ir nozīmīgi tos atklāt, kā arī analizēt tālāka pacientu drošības tiesiskā regulējuma un tiesību piemērošanas prakses pilnveides iespējas, lai tā veicinātu kopējo mērķu sasniegšanu. Šis ziņojums ietvers gan pacientu drošības tiesiskā regulējuma Lavijā nozīmīgākos trūkumus, gan priekšlikumus tiesību normu pilnveidei.

  • solvita.olsena@lu.lv