Dr. Tālis Tisenkopfs

Dr.soc., prof. Tālis Tisenkopfs ir zinātniskā institūta Baltic Studies Centre izveidotājs un vadošais pētnieks, LU socioloģijas profesors un socioloģijas doktora programmas direktors. T. Tisenkopfa specializācijas jomas ir lauku attīstība, pārtikas sistēmu analīze un inovāciju socioloģija.

T. Tisenkopfs ir COST programmas zinātniskās padomes loceklis (2015-2019), bijis Eiropas Lauku socioloģijas asociācijas viceprezidents (2015-2017) un Eiropas Komisijas Direktorāta E Biotechnologies, Agriculture, Food eksperts lauksaimniecības zināšanu un inovāciju jautājumos (2010-2011), Latvijas pārskatu par tautas attīstību galvenais redaktors (1998-2001). Ieguvis LZA Tālivalža Vilciņa balvu par grāmatu “Socioloģija Latvijā” (2011) un Latvijas Universitātes Gada balvu zinātnē (2010). Vadījis 23 ES Zinātņu programmu projektus Latvijā, tostarp: Agri,Link, ROBUST, PLAID, SALSA, SUSPLACE, SUFISA, TRANSMANGO, GLAMUR, SUPURBFOOD, SOLINSA, FOODLINKS un citus.

This post is also available in: EN