Dr. Uga Dumpis

Uga Dumpis ir profesors infekciju slimībās Latvijas Universitātē, vada Infekciju slimību un hospitālās epidemioloģijas dienestu Paula Stradiņa Klīniskajā Universitātes Slimnīcā (PSKUS). Atbild par infekciju slimību ārstēšanu un diagnostiku, hospitālās epidemioloģijas, antibiotiku lietošanas un infekciju kontroles jautājumiem.

Izglītība:
1992: Ārsta diploms, Latvijas Medicīnas Akadēmija
1993-1997: Rezidents Infekciju slimībās, Latvijas Medicīnas Akadēmija
1997: Tropiskās medicīnas diploms, Karolinskas institūts, Zviedrija
1997-2000: PhD, Open University darbs veikts Institute of Molecular Medicine, Oxford University;
Pēc atgriešanās no Lielbritānijas strādā PSKUS un LU

Pētniecība:
Antimikrobiālā rezistance, hospitālā epidemioloģija, antibiotiku politika, kvalitātes intervences

Prezentācijas tēma: 

“Kompleksa pieeja antimikrobiālās rezistences pētījumiem slimnīcās”

Multirezistentu baktēriju izplatība slimnīcās ir salīdzinoši jauna parādība. Antibiotiku nevajadzīga lietošana un infekciju kontroles pasākumu neievērošana ir galvenie riska faktori, kas veicina šo izplatību. Joprojām nav pietiekamu pētījumu par to, kādi tieši ir visefektīgākie piesardzības pasākumi. Aizvien vairāk pēdējos gados tiek pielietotas sociālantropoloģiskās metodes, kas pēta cilvēku uzvedību un palīdz to mainīt. Referātā tiks apkopoti pētījumi, kuri veikti Latvijā un ir nozīmīgi starptautiskajā kontekstā.