Dr. Vaira Vīķe-Freiberga

Dr. Vaira Vīķe-Freiberga ir Madrides kluba prezidente un bija Latvijas Valsts prezidente (1999-2007). Kā prezidente, viņa aktīvi piedalījās valsts demokratizācijas un tiesiskā pamata nostiprināšanas procesā, ar panākumiem iestājās par Latvijas ārpolitikas interesēm, palīdzot iesaistīt Latviju Eiropas Savienībā un NATO.

Pēc prezidentūras, joprojām aktīvi darbojas starptautiskajā jomā un bieži aicināta kā populāra oratore. Eiropas Savienības nākotnes Pārdomu grupas viceprezidente (2007-2010), Eiropas Komisijas Augsta līmeņa ekspertu grupas prezidente par plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu (2011), Austrumeiropas pārstāve Hāgas starptautiskās krimināltiesas Upuru kompensācijas padomē (2009-2016). Daudzu apbalvojumu un 19 goda doktora grādu laureāte, 30 starptautisko organizāciju locekle.

Līdz 1999.g. Dr. Vaira Vīķe-Freiberga bija psiholoģijas profesore Monreālas Universitātē, Kanādā. Viņa guva ievērību kā interdisciplinārā zinātniece un eksperte zinātniskajā politikā.