Dr. Velga Vēvere

Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, Ekonomikas un Kultūras augstskolas profesore, Latvijas Zinātnes padomes eksperte filozofijā un vadībzinībās, 1 monogrāfijas “Būt un vēstīt: Sērena Kirkegora filozofija” autore, divu kolektīvo monogrāfiju sastādītāja un zinātniskā redaktore, vairāk nekā 80 publikāciju (tajā skaitā starptautiski citējamo) autore. Pētnieciskās intereses: filozofijas vēsture (fenomenoloģija, eksistenciālisms, amerikāņu pragmatisms), sociālā filozofija, komunikācijas filozofija, komunikācijas ētika.

  • velga.vevere@lu.lv
  • +371 28385810
  • LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050

This post is also available in: EN