Dr. Vineta Ernstsone

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā. Ap 60 zinātnisku publikāciju par sociolingvistikas (valodas politikas un komunikācijas) un latviešu sarunvalodas izpētes jautājumiem, t.sk. sociolingvistisku valodas situācijas Latvijā pētījumu līdzautore, 3 latviešu valodas kā svešvalodas mācību līdzekļu un pirmās latviešu slenga vārdnīcas līdzautore.

26 gadu ilga zinātniskā darba un pētniecisku projektu vadības pieredze valodniecībā (sociolingvistikas nozarē) un 30 gadu pieredze latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā un vērtēšanā. 13 gadu pieredze valsts valodas politikas plānošanā un īstenošanā valsts institūcijās (Valsts valodas aģentūrā un Izglītības un zinātnes ministrijā). Latvijas Zinātnes padomes locekle (2011.-2012., 2016.gadā) un kopš 2015.gada Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijas locekle.

  • vineta.ernstsone@izm.gov.lv
  • +371 67047987
  • +371 26553307
  • Izglītības un zinātnes ministrija, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050

This post is also available in: EN