Dr. Vjačeslavs Kaščejevs

Vjačeslavs Kaščejevs, asociētais profesors (2013), zinātņu doktors (Ph.D., 2007) vada nanoelektronikas teorijas laboratoriju Latvijas Universitātē.

Vjačeslava Kaščejeva pētījumu joma ir kvantu fizikas lietojumi jaunu ierīču radīšanai atsevišķu elektronu un atomu mērogā. Vjačeslavs Kaščejevs ir pazīstams kā precīzo vienelektrona avotu – kvantu sūkņu – teorijas autors. Šī teorija ir ļāvusi attīstīt visprecīzākos elektriskās strāvas etalonus, par ko Vjačeslavam Kaščejevam 2013. gadā ir piešķirts Pasaules ekonomikas foruma apbalvojums. Kaščejeva pētījumi četras reizes ir iekļauti Latvijas Zinātņu akadēmijas nozīmīgāko zinātnisko sasniegumu ikgadējā sarakstā. Vjačeslavs Kaščejevs ir starptautiski atzīts eksperts vienelektronu ierīču jomā, vairāk nekā 40 publikāciju līdzautors, kas ir citētas pāri par 800 reizēm. V. Kaščejeva vadītā teorijas grupa sadarbojas ar vadošajām eksperimentālajām laboratorijām Vācijā, Lielbritānijā, Francijā, Austrālijā un citur, kopīgi īstenojot Eiropas ietvarprogrammu FP7, Horizon 2020 un EMPIR pētniecības projektus kvantu tehnoloģiju jomā.

Vjačeslavs Kaščejevs vada skolēnu fizikas olimpiāžu programmu Latvijas Universitāte, ir Starptautiskas fizikas olimpiādes padomes un Eiropas fizikas olimpiādes akadēmiskās komitejas loceklis. Par darbu ar talantīgajiem skolēniem ir saņēmis astoņus Ministru kabineta diplomus.

Prezentācijas kopsavilkums

Sīkāko pieradināšana: vienelektronu kvantu tehnoloģijas

Kvantu tehnoloģijas ir starpdisciplināra pētījumu joma , kuras mērķis ir izmantot kvantu fizikas likumu unikālo dabu caur nanotehnoloģijām radikālu uzlabojumu radīšanai informācijas apstrādē un sakaru tehnoloģijas, augstas precizitātes mērījumu instrumentos, biomediciniskajos sensors un citās pielietojumu jomās. Viena no visattīstītākajām tehnoloģijām nanoierīču izgatavošanai ir mūsdienu pusvadītāju industrija. Zemajās temperatūrās, elektronus, kas ir ieslazdoti mākslīgajos atomos – kvantu punktus – ir iespējams pārvaldīt atsevišķu kvantu līmenī. Es sniegšu pārskatu par jaunākajiem atklājumiem vienelektronu ierīču jomā, apskatot to jau esošus un potenciālus pielietojumus: fundamentālus elektriskā un spina strāvu etalonus, sensorus ar kvantu nenoteiktības jūtības robežu no laika atkarīgajiem elektriskajiem un magnētiskajiem laukiem, un pat “lidojošus kubitus”.

This post is also available in: EN