Dr. Žaneta Ozoliņa

Latvijas Univeristātes Politikas zinātnes nodaļas profesore. Viņas pētniecības interešu laukā ir sekojošas tēmas: Eiropas integrācija, Transatlantiskā drošība, stratēģiskā komunikācija, reģionālā sadarbība Baltijas jūras reģionā, kā arī Baltijas valstu ārēja un drošības politika.

Vairāk nekā 90 zinātnisku publikāciju autore un vairāku monogrāfiju zinātniskā redaktore. Starp nozīmīgākajām minamas “Latvija-Krievija-X” (2007),“Rethinking Security” (2010), “Gender and Human Security: a View from the Baltic Sea Region” (2015), “Societal Security: Inclusion-Exclusion Dilemma. A portrait of Russian-speaking community in Latvia” (2016).

Viarāku zinātnisku žurnālu redkolēģiju biedre (Journal of Baltic Studies, Defence Strategic Communications, Lithuanian Annual Strategic Review, Latvijas intereses Eiropas Savienībā). Vadījusi Stratēģiskās Analīzes komisiju Valsts prezidenta paspārnē (2004-2008) un bijusi Eiropas Komisijas Eiropas Pētniecības telpas padomnieku grupas dalībniece (2008-2012). Piedalījusies daudzos starptautiskos projektus, kurus atbalstījuši Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, NATO un citas starptautiskas institūcijas. Šobrīd vada Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Ārpolitikas Padomi un darbojas Eiropas Ārlietu Padomē.