Dr. Zbigņevs Stankevičs

Rīgas arhidiecēzi vada kopš 2010.gada 8. augusta. Doktora grādu Teoloģijā ieguvis Laterāna Pontifikālajā universitātē 2008.gadā. Profesionālo darbību uzsācis kā inženieris, bet, kļūdams priesteris, kalpoja vairākās Rīgas draudzēs un kopienās. Kādu laiku veica arī Rīgas Garīgā semināra garīgā tēva pienākumus, bija šī semināra un Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta profesors.

Kopš 2011. g. ir Eiropas Kopienas Bīskapu konferenču komisijas loceklis, bet 2012.gadā iecelts par Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes locekli. Ir piedalījies piecās zinātniskajās konferencēs, uzstājoties ar referātiem. Ir publicējis astoņas zinātniskās publikācijas.