Dr. Zinta Gaile

Beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju 1981. g. kā diplomēta agronome. Lauksaimniecības zinātņu doktora grādu (Dr. agr.) ieguvusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē 1998. g. par pētījumu vasaras miežu sākotnējā sēklkopībā. Darba gaitas uzsāktas 1983. g. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (pašlaik LLU) mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce”, bet kopš 1998. g. sākusi strādāt kā docente LLU Lauksaimniecības fakultātē, kur arī pašlaik strādā kā profesore un Lauksaimniecības fakultātes dekāne. Zinātniskā pētniecība saistās ar laukaugu audzēšanas paņēmienu pilnveidi, lai celtu ražu un produkcijas kvalitāti. Visilgāk pētīta kukurūza, ziemas kvieši, vasaras mieži, rapsis, bet skarti arī citu laukaugu audzēšanas atsevišķi aspekti, kā arī sēklkopības un bioloģiskās lauksaimniecības problēmas. Kopējais zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju skaits 288, t.sk. 42 indeksētas SCOPUS un/vai Clarivate Analytics Web of Science Core Collection datu bāzēs.

  • zinta.gaile@llu.lv
  • +371 29135525